Första kvartalet 2019

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2019 publicerades den 24 april 2019 kl. 07.20.
En röd lastbil från Renault i grusgrop

”Volvokoncernens positiva utveckling fortsatte under Q1 2019. Vi ökade nettoomsättningen till 107,2 miljarder kronor (89,1), med bidrag från alla affärssegment och regioner. Både vår fordons- och serviceaffär växte i bra takt. De ökade försäljningsvolymerna tillsammans med en förbättring i hela vår verksamhet bidrog till en ökning av lönsamheten. Vårt justerade rörelseresultat steg med 53% till 12,7 miljarder kronor där samtliga affärssegment bidrog med högre vinster. Den justerade rörelsemarginalen steg till 11,8%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

Presskonferensen webbsändes även. Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 (0)8-519 993 85
Konferens-referens:  301284229#

Följ oss på Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

Dokument