Andra kvartalet 2019

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2019 publicerades den 18 juli kl. 07.20.
Två gula anläggningsmaskiner från Volvo

Ett kvartal med försäljningstillväxt och fortsatt lönsamhetsförbättring

”Under Q2 2019 fortsatte Volvokoncernen på sin väg med ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Både vår nettoomsättning på 121 miljarder kronor (104) och vårt justerade rörelseresultat på 15,1 miljarder kronor (11,5) var de högsta vi hittills har haft i ett kvartal. Vi förbättrade den justerade rörelsemarginalen till 12,5% (11,1). Ökade fordonsvolymer var den huvudsakliga förklaringen till lönsamhetsförbättringen. Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten steg till 13,9 miljarder kronor (8,3)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

Presskonferensen webbsändes även.
Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 (0)8-519 993 85
Konferensreferens: 301292726#

Följ oss på Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

Documents