Lastbilsleveranser januari-november 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med november i år ökat med 3% jämfört med motsvarande period förra året.
Truck deliveries Jan-Nov 2006
Leveranserna från Mack ökade med 2% medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 7%. Leveranserna från Volvo Lastvagnar steg 1% jämfört med motsvarande period i fjol.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2006

2005

 

Europa

104 598

92 936

13%

    Västra Europa

89 228

81 809

9%

    Östra Europa

15 370

11 127

38%

Nordamerika

65 238

59 900

9%

Sydamerika

10 700

10 490

2%

Asien

11 160

23 455

-52%

    Mellanöstern

7 336

20 026

-63%

    Övriga Asien

3 824

3 429

12%

Övriga marknader

9 354

7 828

19%

Totalt Volvokoncernen

201 050

194 609

3%

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-november till 95 458 fordon, vilket är en ökning med 1% jämfört med motsvarande period i fjol. I östra Europa fortsatte den positiva utvecklingen och leveranserna ökade med 42%, framför allt i Ryssland och Polen. På den ryska marknaden uppgick antalet leveranser till 1 944 fordon (1 071), en ökning med 82% och i Polen steg leveranserna med 54% till 1 918 lastbilar.
I Nordamerika fortsatte leveranserna att öka. Antalet levererade fordon uppgick till 34 050, en ökning med 15%.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2006

2005

 

Europa

44 330

38 279

16%

    Västra Europa

35 434

32 012

11%

    Östra Europa

8 896

6 267

42%

Nordamerika

34 050

29 620

15%

Sydamerika

7 114

7 265

-2%

Asien

6 662

16 493

-60%

    Mellanöstern

3 251

13 337

-76%

    Övriga Asien

3 411

3 156

8%

Övriga marknader

3 302

3 036

9%

Totalt Volvo Lastvagnar

95 458

94 693

1%

Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med november till totalt 34 135 lastbilar, en uppgång med 2% jämfört med motsvarande period föregående år.
Leveranstakten har mattats av något jämfört med tidigare i år, bland annat i spåren av olika aktiviteter inom produktförnyelser, ökade ledtider hos påbyggare samt en viss avmattning inom den amerikanska husmarknaden.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2006

2005

 

Europa

 

1

 

    Västra Europa

 

1

 

Nordamerika

30 346

29 843

2%

Sydamerika

2 474

2 278

9%

Asien

75

121

-38%

    Mellanöstern

73

119

-39%

    Övriga Asien

2

2

 

Övriga marknader

1 240

1 141

9%

Totalt Mack

34 135

33 384

2%

Renault Trucks
Leveranserna till och med november uppgick till totalt 71 457 lastbilar, en uppgång med 7% jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna i Europa ökade med 10%. På marknaderna utanför Europa noterades en fortsatt positiv utveckling. Minskade leveranser till Mellanöstern bidrog dock till att hålla tillbaka de totala leveransvolymerna. Exklusive Mellanöstern steg leveranserna av lastbilar med 12%.
Bland modellerna noterades störst ökning för Renault Premium och Renault Mascott med uppgångar på 24% respektive 22%.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2006

2005

 

Europa

60 268

54 656

10%

    Västra Europa

53 794

49 796

8%

    Östra Europa

6 474

4 860

33%

Nordamerika

842

437

93%

Sydamerika

1 112

947

17%

Asien

4 423

6 841

-35%

    Mellanöstern

4 012

6 570

-39%

    Övriga Asien

411

271

52%

Övriga marknader

4 812

3 651

32%

Totalt Renault Trucks

71 457

66 532

7%

2006-12-19

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34