Emission av obligationslån

Volvo Treasury AB (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om EUR 80 miljoner under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 29 november 2007 med förfallodag den 29 november 2010. Obligationslånet har en tre månaders rörlig ränta.

Denna information samt länk till emissionsvillkoren i sin helhet, jämte skälen till emissionen, återfinns på Volvos web site http://www.volvo.com/group/global/en-gb/investors/bondholder_info/emtn_programme/

 

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 28 november 2007, kl 13:30.

2007-11-28

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, Investor Relations AB Volvo, 031- 66 13 34

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 18 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 17 KB