Lastbilsleveranser maj 2008

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under maj i år till 22 128 fordon, vilket är en ökning med 15 % jämfört med motsvarande period förra året.
Truck deliveries May 2008

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

 

 

Leveranser

May

Change

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2008

2007

 

2008

2007

 

Europa

11 160

10 998

1%

60 497

50 099

21%

    Västra Europa

8 476

8 383

1%

47 803

39 891

20%

    Östra Europa

2 684

2 615

3%

12 694

10 208

24%

Nordamerika

2 947

1 976

49%

13 773

12 220

13%

Sydamerika

1 526

1 313

16%

6 627

5 398

23%

Asien

4 774

3 175

50%

23 698

9 033

162%

    Mellanöstern

1 584

920

72%

6 598

3 880

70%

    Övriga Asien

3 190

2 255

41%

17 100

5 153

232%

Övriga marknader

1 721

1 842

-7%

8 040

6 115

31%

Totalt Volvokoncernen

22 128

19 304

15%

112 635

82 865

36%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

3 827

2 751

39%

19 916

9 784

104%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 720

2 343

16%

13 629

9 006

51%

Tunga lastbilar (>16t)

15 580

14 210

10%

79 091

64 075

23%

Total Volvo Group

22 128

19 304

15%

112 635

82 865

36%

 

För komplett version av lastvagnsreleasen, se bifogat dokument eller besök Volvokoncernen -> aktieägare -> lastbilsleveranser alt. VolvoGroup.com -> investors -> truckdeliveries

2008-06-24

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Stefan Karlsson, Volvo Trucks, 031-66 47 56

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34