Lastbilsleveranser i april 2009

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under april till 9 196 fordon. Detta var en minskning med 63% jämfört med motsvarande period förra året.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Nissan Diesel och Eicher).

Leveranser

April

Föränd-
ring

Ackumulerat under året

Föränd-
ring

Volvokoncernen

2009

2008

 

2009

2008

 

Europa

4 052

13 262

-69%

18 648

49 337

-62%

    Västra Europa

3 670

10 366

-65%

17 288

39 327

-56%

    Östra Europa

382

2 896

-87%

1 360

10 010

-86%

Nordamerika

1 128

3 689

-69%

5 214

10 826

-52%

Sydamerika

868

1 547

-44%

3 111

5 101

-39%

Asien

1 978

4 346

-54%

9 669

18 924

-49%

    Mellanöstern

34

155

-78%

2 476

5 014

-51%

    Övriga Asien

1 944

4 191

-54%

7 193

13 910

-48%

Övriga marknader

1 170

1 772

-34%

4 791

6 319

-24%

Totalt Volvokoncernen

9.196

24.616

-63%

41.433

90.507

-54%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 973

4 028

-51%

7 083

16 089

-56%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 510

2 929

-48%

5 914

10 909

-46%

Tunga lastbilar (>16t)

5 714

17 659

-68%

28 436

63 510

-55%

Totalt Volvokoncernen

9.196

24.616

-63%

41.433

90.507

-54%

 

För komplett version av rapporten, se bifogade dokument eller gå till:
Volvokoncernen.se > Aktieägare > lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se

2009-05-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 191 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 189 KB