Volvo Lastvagnar ingår ramavtal med Deutsche Post DHL för leverans av 1 800 lastbilar

Det globala logistikföretaget Deutsche Post DHL har utsett Volvo Lastvagnar till huvudleverantör. Företagen har ingått ett ramavtal som kan komma att omfatta leverans av upp till 1 800 lastbilar under de närmaste två åren.
dhl_142x88.jpg

Volvo Lastvagnar blir huvudleverantör av tunga lastbilar till Deutsche Post DHL i Finland, Sverige och Storbritannien, i första hand inom tjänsteområdena Express, Freight och Supply Chain. Vid behov kan ramavtalet utökas till andra länder i Europa, huvudsakligen Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Tyskland.

”Vi är stolta över att Deutsche Post DHL har valt oss som sin huvudleverantör. Vi har samma fokus på hållbar tillväxt. Vårt mål är att utöka samarbetet, särskilt på miljöområdet, för att hitta gemensamma vägar att hantera de utmaningar som transportbranschen står inför,” säger Staffan Jufors, vd på Volvo Lastvagnar.

”Att modernisera vår fordonspark är ett viktigt led i vårt klimatskyddsprogram GoGreen. Och de nyförvärvade fordonen kommer i hög grad att kunna bidra till vårt fortsatta arbete för miljön,” säger Hugo Eckseler, inköpschef på Deutsche Post DHL.

Miljöfokus
Som världens ledande logistikleverantör tar Deutsche Post DHL sitt miljöansvar på fullaste allvar. Under 2008 lanserade företaget sitt klimatskyddsprogram GoGreen. Målet med programmet är att ha sänkt koldioxidutsläppen för varje brev och paket som skickas, varje ton last som transporteras och för varje kvadratmeter lageryta som utnyttjas med 30 procent år 2020. För att klara detta kommer Deutsche Post DHL gradvis att byta ut sin flygplansflotta och fordonspark, arbeta med projekt för alternativa fordon och utbilda sina förare i bränsleeffektiv körning.

Volvo Lastvagnar strävar efter att bli ledande inom koldioxidneutrala transportlösningar och minska beroendet av fossila bränslen. 2007 visade företaget upp sju körbara lastbilar som vardera hade anpassats för att kunna drivas på ett förnyelsebart bränsle och demonstrerade därmed att tekniken för alternativa bränslen finns. Under 2010 kommer ett urval av dessa bränslen att testas ytterligare i fälttester med lastbilar. Vidare har Volvo Lastvagnar utvecklat en unik parallellhybridlösning som ger bränslebesparingar på upp till 30 procent. Serietillverkningen planeras att köra i gång under 2012. Företaget strävar också efter att göra hela sin produktion koldioxidneutral och har världens enda koldioxidneutrala fabrik för fordonstillverkning i Gent i Belgien.

2010-01-20

För ytterligare information, kontakta:                                                                        
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 4127

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 22 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB