Stort intresse från media för Volvo Lastvagnars alternativa drivlinor

Under två veckor besöker drygt 90 journalister från stora delar av världen Volvo Lastvagnar i Göteborg för att provköra tre av företagets mest miljöanpassade fordon: Volvo FM MethaneDiesel, Volvo FE Hybrid och Volvo FH DME.
preview_142x88.jpg

– Vi vill visa vilken hög kvalitet de här lastbilarna har. De är effektiva fordon samtidigt som de hjälper oss att komma närmare en lösning för hållbara transporter, säger Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar.

Likt normala förhållanden
Hybrid- och metandiesellastbilarna började under våren att säljas på utvalda marknader, medan bio-DME (Dimetyleter) är ett framtida bränsle som nu testas i fältprov. Journalisterna får möjligheten att uppleva lastbilarnas prestanda och körbarhet på vägar som återspeglar de trafiksituationer som kunderna dagligen stöter på. På http://www.youtube.com/watch?v=iHqfsJWXDHI finns en film (på engelska) från provkörningen.

Volvo FE Hybrid, som framförallt ska rulla som distributions- och soplastbil i städer, provkörs därför längs en rutt med många stopp och starter.
¬– Jag är mycket imponerad. Det här är första gången som jag kör en bil på 20 ton i över en kilometer utan något ljud. Det var väldigt fascinerande, jag har aldrig varit med om något liknande, säger Fabian Schmid, från schweiziska tidningen Strassentransport.

Gaslastbilar för regionala transporter
Till skillnad från elhybriden är Volvo FM MethaneDieseln och DME-lastbilarna
anpassade för längre regionala transporter, vilket är unikt för bland gasdrivna lastbilar. 

– Från förarens synvinkel ser jag inga nackdelar med metandieseln, säger Ralf Becker från den tyska tidningen Lastauto Omnibus, medan han provkör fordonet. Lastbilen är fullastad, väger nästan 40 ton, och det är ändå ingen skillnad mot att köra en normal diesel. Den är lika bekväm som alla Volvolastbilar, fortsätter han.

Alternativa drivlinor avgörande för framtiden
Trots de nya miljölastbilarnas höga prestanda återstår utmaningar framöver – hybridens batteriteknik har potential att förbättras ytterligare, det krävs bättre distribution och fler tankställen för flytande metangas samt storskalig produktion av bio-DME.

– Det är viktigt, både för oss som företag och för andra aktörer runt om i världen, att arbeta med alternativa drivmedel och att hitta fler lösningar som minskar transporternas påverkan på klimatet. Det är en avgörande fråga för ett miljömässigt hållbart samhälle, säger Lars Mårtensson.


Fakta: alternativa drivlinor

Volvo FM MethaneDiesel
▪ En gaslastbil, anpassad för regional distribution med potential för fjärrtrafik
▪ Med biogas minska koldioxidutsläppen upp till 70 procent jämfört med en vanlig dieselmotor – upp till 10 procent med naturgas.
▪ Lanserades våren 2011 och kommer att börja säljas i Sverige, Holland och England där infrastrukturen för flytande metangas mest utvecklad.

Volvo FE Hybrid
▪ En tung hybridlastbil för distributions- och soptransporter i stadsmiljö.
▪ Minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med mellan 15 och 20 procent, i sopsegmentet upp till 30 procent med en elektrisk sopkompaktor.
▪ Under körning laddas batteriet med energi från bilens inbromsningar.
▪ Lanserades våren 2011 och kommer att säljas i Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Holland, Belgien, Luxemburg.

Volvo FH DME
▪ Med bio-DME är  koldioxidutsläppet 95% lägre än diesel
▪ Bio-DME framställs från biomassa, exempelvis restprodukter från pappersindustrin.
▪ Fältprover med tio modifierade Volvo FH lastbilar pågår just nu.

Länk till bilder: http://icp.llr.se/CumulusE_Z/VTC_ImageGallery/Login2.jsp?assets=T2011_1188;T2011_1189;T2011_1190;T2011_1191;T2011_1192;T2011_1193.tif 

Den 23 juni, 2011

För ytterligare information, kontakta:
Per Nilsson, Mediarelationer Europa, tel +46 31 323 33 49, e-post
per.nilsson.pr@volvo.com