AB Volvo publicerar hållbarhetsrapport 2014

Volvokoncernens strategi för hållbara transportlösningar, förnyat och mer långtgående åtagande med WWF samt ett nytt program för samhällsengagemang fokuserat på koncernens affärsbehov. Idag publiceras Volvokoncernens hållbarhetsrapport som visar hur koncernen arbetar med ansvarsfullt företagande, samhällsengagemang och hållbar utveckling.
sustainability_report_2014_142x88.jpg

Hållbarhetsrapporten är ett komplement till Volvokoncernens årsredovisning. Rapporten beskriver hur Volvokoncernen arbetar med ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling och är en viktig plattform för dialog med investerare, anställda, affärspartners och andra intressenter.

”Hållbara produkter och tjänster är centrala för att vi ska kunna hantera de allvarliga globala utmaningarna”, säger Malin Ripa, Senior Vice President, CSR Management. ”De är också en förutsättning för att vi ska vara konkurrenskraftiga även i framtiden då våra kunder i allt högre utsträckning ställer krav på hållbarhet”

Några viktiga händelser ur hållbarhetsrapporten för 2014:

• De positiva resultaten från genomförandet av WWF Climate Savers program, 2009-2014, samt ett nytt mer långtgående avtal som är unikt för fordonsindustrin.

• ElectriCity – ett spännande samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Den 15 juni är det premiär i Göteborg för en helt ny busslinje med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och drivs med förnybar el.

• Som en del av Volvokoncernens samhällsengagemang fortsätter samarbetet med Sida och USAID med lärlingsutbildningar för servicetekniker . Den här gången i Zambia.

• AstaZero, invigningen av världens första fullskaliga provbana för trafiksäkerhetstester.

Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på engelska som webbversion och pdf.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke +46 (0)31-323 7229  eller +46 (0)765-537229.

Download