Succéfärd för Volvos lastbilskonvoj genom Europa

Volvokoncernens resa genom Europa och deltagande i EU Truck Platooning Challenge blev en stor framgång med mycket positiva reaktioner från beslutsfattare, politiker och allmänhet. Tre Volvolastbilar, som kommunicerar trådlöst, körde tätt efter varandra i så kallad platoon från Göteborg till Rotterdam.
Trucks in platoon

”Det har varit smått fantastiskt att se folks reaktioner. I Danmark satt familjer med picknick längs vägkanten för att se oss åka förbi”, säger Anders Kellström som är projektledare för Volvokoncernens deltagagande i EU Truck Platooning Challenge. ”Vi har kört i konvoj i över 150 mil på allmän väg och fått med oss många bra erfarenheter hem, om själva tekniken men också om trafikmiljön. Allt har fungerat helt enligt plan vilket känns väldigt bra.”
 

Ben Weyts, den flamländska transportministern, på första parkett.

Syftet med resan var att belysa och diskutera de förändringar som krävs i europeisk transportlagstiftning för att införa platooning. Idag är det inte möjligt att utnyttja fördelarna med platooning på Europas vägar, eftersom olika länders lagstiftningar skiljer sig i hur nära det är tillåtet för lastbilar att köra varandra.

”Vi har nu skapat ett unikt samarbete inom framtidens transportlösningar som sträcker sig över både lands- och organisationsgränser”, säger Andreas Svenungsson, ansvarig för samhällskontakter inom Volvokoncernen. ”Vi kan konstatera att det finns varierande syn på lagar och bestämmelser i olika länder inom självkörande fordon, men att det konkreta samarbete vi nu påbörjat är ett viktigt steg mot ökad harmonisering och effektivare transporter”

Platooning innebär att lastbilar kör tätt efter varandra och kommunicerar trådlöst. Tack vare att luftmotståndet blir mindre minskar fordonens bränsleförbrukning. Idag står luftmotstånd för upp till 25 procent att en lastbils totala bränsleförbrukning och ju närmare varandra bilarna kör, desto större blir bränslebesparingspotentialen. Genom att kommunicera med varandra trådlöst följer lastbilarna varandras hastighet och inbromsningar automatiskt vilket betyder att reaktionstiden i princip krymper till noll vid en inbromsning. Det i sin tur ger en ökad säkerhet och minskad så kallad dragspelseffekt vid trafikstockningar.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 26 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 26 KB