Fler hållbara lösningar i framtiden

Volvokoncernen ligger i framkant när det handlar om uppkopplad teknik. Med mer än en miljon levererade uppkopplade maskiner och fordon över hela världen hanterar Volvokoncernen en stor mängd data för sina kunder, data som kan bidra till en bättre framtid.
Fler hållbara lösningar i framtiden

Volvokoncernen omvandlar all data till information som hjälper kunderna och som ligger till grund för områden som effektivitet, säkerhet och hållbarhet.

Inom området hållbarhet är bränsleeffektivitet en avgörande faktor. Datagenererad coachning i realtid för förare och tekniker samt anpassade mjukvaruinställningar för varje enskild förare är exempel på lösningar som kan förbättra bränsleeffektiviteten avsevärt.

Förare kan få återkoppling om bränsleeffektiviteten i sin körning baserad på data från fordonet. De kan också få förslag på hur de kan förbättra sin körning eller utnyttja produktens fulla potential. Den ökade förståelsen om kunderna kan också användas för att utveckla nya fordon och transportlösningar.

Elektromobilitet handlar inte bara om att bygga eldrivna fordon och maskiner. Det handlar också om att vidta åtgärder på samhällsnivå, till exempel att utveckla infrastruktur för att kunna ladda fordon. Att ladda ett större fordon eller en maskin skiljer sig från att ladda en personbil, och i dagsläget är elnäten inte anpassade för det. Informationen från dagens uppkopplade enheter gör att vi kan fatta bättre beslut om hur området ska utvecklas framöver.

Även om det finns utmaningar är det tydligt att uppkopplad teknik öppnar upp för mer hållbara lösningar inom transport- och anläggningssektorn. Vi har bara precis påbörjat en spännande utveckling, där datagenererade lösningar är en viktig del för en mer hållbar framtid.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release