Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2020

”Under 2020 ställde den globala pandemin oss inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid. Tillsammans med affärspartners och leverantörer stöttade vi våra kunder genom krisens alla skeden. Vi hanterade dramatiska svängningar i efterfrågan samtidigt som vi tog avgörande kliv framåt mot morgondagens fossilfria transportsystem. Vi visade att vi har förbättrat vår volym- och kostnadsflexibilitet, vilka var avgörande faktorer bakom vår förmåga att upprätthålla lönsamheten under 2020. Trots att vi tappade nästan 100 miljarder kronor i intäkter kunde vi leverera ett justerat rörelseresultat på 28,6 miljarder med en marginal på 8,4%. Jag vill tacka alla mina kollegor och våra affärspartners för fantastiskt fina insatser under väldigt svåra omständigheter”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
image-1860x1050-volvo-trucks-emob

DET FJÄRDE KVARTALET 2020

 • I Q4 2020 uppgick nettoomsättningen till 96,9 miljarder kronor (105,4). Justerat för valutakursförändringar steg nettoomsättningen med 1%.
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 10.934 Mkr (9.223), motsvarande en rörelsemarginal på 11,3% (8,8).
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 12.215 Mkr (9.379).
 • Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 1.770 Mkr.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 4,53 kronor (3,27).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 16.668 Mkr (19.856).
 • Slutliga avtal med Isuzu Motors och Daimler Truck AG undertecknade.
 • Många delar av leverantörskedjan är ansträngd och det kommer att bli produktionsstörningar och ökade kostnader åtminstone under Q1 2021.

HELÅRET 2020

 • För helåret var nettoomsättningen 338,4 miljarder kronor (432,0).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 28.564 Mkr (47.910), motsvarande en rörelsemarginal på 8,4% (11,1).
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 27.484 Mkr (49.531).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 9,50 kronor (17,64).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 18.545 Mkr (38.309).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6,00 kronor per aktie (0) och en extra utdelning på 9,00 kronor per aktie (0).

 

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information finns under Aktieägare på Volvokoncernens hemsida.
 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 3 februari 2021.

 

3 februari, 2021
 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations   
405 08 Göteborg
Tel 031 66 00 00   
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson             0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson      0739 02 25 22
Johan Bartler                0739 02 21 93
Anders Christensson    0765 53 59 66

 

För mer information, gå till volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release