Volvo Penta startar produktion av drivlinor till världens första serietillverkade elektriska brandbil

Volvo Penta har nu inlett produktion av elektriska drivlinor till den banbrytande brandbilen “Revolutionary Technology” (RT) som har utvecklats av den världsledande brandfordonstillverkaren Rosenbauer.
1860x1050-volvo-penta-producing-electric-driveline-fire-truck

-Vi inledde vårt partnerskap inom elektromobilitet med Rosenbauer 2019 och vi har gått från konceptstadium till produktionsstart på rekordtid, säger Giorgio Paris, som leder affärsenheten Volvo Penta Industrial. Detta är en milstolpe i vår resa mot elektrifierade produkter. Vi ser idag en växande efterfrågan av elektriska lösningar på marknaden och nära samarbeten med våra kunder i form av pilotprojekt som detta, är vårt sätt att möta den ökande efterfrågan.

Genom att anpassa välbeprövad teknik från Volvo Lastvagnar och Volvo Bussar, har Volvo Penta och dess kund Rosenbauer utvecklat världens första elektriska brandbil, RT, vilken dessutom har en helt ny fordonsarkitektur som möjliggjorts tack vare den elektriska drivlinan. Detta projekt är ett exempel på Volvo Pentas kundfokuserade utvecklingsmodell.

Anpassning och utmaning

Arbetet med RT innebar nya och högre krav än tidigare på Volvo Pentas elektriska drivlinor. Till skillnad från andra elektriska fordon från Volvokoncernen, vilka ofta kan klara sig med två eller kanske tre elektriska maskiner, krävde RT fyra maskiner för att klara av det tuffa jobb som en brandbil utför. Alla fyra maskiner behöver kunna köras samtidigt – två för framdrivning, en för att förse fordonet med extra kraft och räckvidd och en som förser bilens utrustning med elektricitet, om man till exempel vill kunna använda en skumpump. För att uppnå detta har Volvo Pentas ingenjörer använt Volvokoncernens befintliga beprövade teknik och skapat ett system som är både banbrytande och skräddarsytt för de tuffa prestandakrav en brandbil har.

Eftersom brandbilar i stadsmiljö behöver vara kompakta på grund av utrymmesskäl har Volvo Penta utvecklat en ny kylenhet (active cooling unit, ACU) i nära samarbete med Rosenbauer. Den nya kylenheten använder ett system för 600 volt istället för det konventionella 24-voltssystemet. Den extra kraften möjliggör inte bara kylning av batterierna, utan även kylning av själva fordonet. Det här är ett exempel på hur Volvo Penta har optimerat konstruktionen och anpassat det elektriska systemet för ett fordon med specifika krav, där man tagit hänsyn till både användningsområde och det klimat och miljö brandbilen verkar i.

Rosenbauer har redan levererat tre fordon med Volvo Pentas elektriska drivlina för test i verklig miljö till brandkårer i Berlin, Amsterdam och Dubai. Så här långt har besättningarna varit imponerade av batterikapaciteten hos RT och de många andra fördelar som frånvaron av en stor dieselmotor ger, såsom större utrymme i hytten och mer stuvutrymme i sidopanelerna.

Nu har de första elektriska drivlinorna nått tillverkningsfasen, vilket sker i Volvo Pentas fabrik i Vara. Här tillverkas kylenheten och systemet förbereds med mjukvara och sampackas  för att göra installationen så enkel som möjlig för kunden.

På en spännande resa tillsammans med vår kund

- När det handlar om att utveckla nya teknologier, som elektromobilitet, ser vi våra kunder som vår största tillgång, säger Giorgio Paris. Vi har utvecklat starka affärsmässiga relationer med våra kunder sedan många år tillbaka, vilket är en viktig framgångsfaktor. Genom att arbeta nära tillsammans, med olika applikationer och inom olika industrisegment, kan vi stegvis utveckla framdriftslösningar som är pålitliga, säkra och som skapar värde. Allt med det gemensamma målet att utveckla och erbjuda en elektrisk plattform till våra kunder.

Ny lagstiftning och kundernas förändrade inställning i miljöfrågor driver övergången till emissionsfria produkter. Volvo Penta har ambitiösa miljömål med syfte att kunna stötta sina kunder i övergången till mer hållbara lösningar. Skiftet från dieselbaserad teknik till elektrifiering tillsammans med andra tekniska framsteg kommer utgöra en betydelsfull del i Volvo Pentas förändringsarbete.

- Rosenbauers framgångar med testerna av RT-brandbilarna i verklig drift tillsammans med produktionsstarten, är två viktiga milstolpar i Volvo Pentas resa mot elektrifierade lösningar och bidrag till ett mer hållbart samhälle, sammanfattar Giorgio Paris. Denna resa kommer att förstärkas ytterligare genom nära samarbeten med kunder och partners. Vi fortsätter att utveckla dagens teknik samtidigt som vi ökar utvecklingstakten på utsläppsfria lösningar.

1 juli, 2021

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Parmar, AB Volvo Penta PR och kommunikation, +46 (0) 31 32 207 69  


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release