Volvokoncernen – det första kvartalet 2024

”Under Q1 2024 fortsatte efterfrågan att normaliseras på goda nivåer på många av Volvokoncernens marknader. Justerat för valuta var nettoomsättningen på samma nivå som under Q1 2023 och uppgick till 131,2 miljarder kronor. Det fakturerade priset fortsatte att öka, främst på grund av att de prishöjningar vi successivt genomförde förra året har följt med in i år. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 18,2 miljarder kronor (18,6), vilket motsvarar en marginal på 13,8% (14,0). Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 37,7% (30,3). Vi fortsätter att prioritera kvaliteten i vår affär”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
Q12024 1860x1050

  

  • Under Q1 2024 var nettoomsättningen på samma nivå som föregående år och uppgick till 131,2 miljarder kronor (131,3). Även justerat för valutakursförändringar var nettoomsättningen oförändrad.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 18.159 Mkr (18.566), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 13,8% (14,0). Inga justeringar gjordes under Q1 2024. Under Q1 2023 var det justerade rörelseresultatet exklusive en negativ effekt på 1.300 Mkr.
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 18.159 Mkr (17.266).
  • Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 346 Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,92 kronor (6,35).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 8.896 Mkr (5.004).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 37,7% (30,3).

   

Telefonkonferens för press och analytiker
En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Länk till webbsändningen: https://qreport.volvogroup.com.

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns inom kort på https://www.volvogroup.com/se/investors.html.

  

  

17 april 2024

  

  

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 

Investor Relations 
405 08 Göteborg, Sweden 
Tel. 031-66 00 00 
www.volvogroup.com 

Kontaktuppgifter Media Relations: 
Claes Eliasson                        0765-53 72 29 

Kontaktuppgifter Investor Relations: 
Johan Bartler                       0739-02 21 93 
Anders Christensson              0765-53 59 66 

  

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 17 april 2024.

  

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release