Vad vi gör

Innovation Lab är en plats där vi identifierar, utforskar och analyserar nya idéer och affärsmöjligheter utifrån trender i samhället. Vi har ett nära samarbete med lastbilsdivisionerna och affärsområdena inom Volvokoncernen och med partner, kunder och startuppföretag. Det är en plats med mycket energi där vi har kul tillsammans och tar idéerna hela vägen till marknaden.

Tvärvetenskaplig kompetens som säkerställer snabbhet och innovation

Avancerad analys och visualisering

Digital teknik

Affärsinnovation och förutseende

Öppen innovation

Vårt innovativa sätt att arbeta

Nära samarbeten med partner

  • Här genomförs projekt genom att man samarbetar i tvärvetenskapliga team.
  • Förslag och initiativ kan komma från andra affärsområden inom Volvokoncernen eller workshops med startuppföretag eller börja med nya kunskaper man fått genom att analysera data från uppkopplade kundenheter.

Kunskap för att skapa

  • Forskning och kunskapsinsamling för att få en tydlig förståelse för hur de tjänster som utvecklats ska användas i verkligheten.
  • Kombinera kunskaper från olika industrisektorer, digitala trender och data från uppkopplade enheter för att hitta nya lovande tillämpningsområden och generera verkligt värde för våra kunder och för Volvokoncernen.

Snabbhet och innovation

  • Effektiva metoder i särskilda koncept- och samarbetsgrupper.
  • Snabb prototypframställning och marknadsexperiment för att tidigt få feedback från kunder och sedan arbeta vidare med ytterligare förbättringar.
  • Snabba Design Sprints för att gå från idé till validerad affärsprototyp på endast ett par veckor.
  • Ett bevisat värde med en ny tjänst på ett tidigt stadium innan man hunnit lägga ned alltför mycket arbete och resurser.

Vårt ramverk för innovationsforum

Inkubera

Konstruera och prova

Idé – prototyp – pilot

Validera värdet: Finns det något som bevisar att möjligheten är önskvärd, genomförbar och gångbar? 

Våra fokusområden

Läs mer

Har du en idé som du vill dela med dig av? Har du precis startat upp ett nytt företag som behöver en samarbetspartner?