Fjärde kvartalet och helåret 2005

Fjärde kvartalet och helåret 2005

2005 blev ett mycket glädjande år med stark och lönsam tillväxt. Försäljningen ökade för andra året i rad med cirka 15 procent, vilket innebär att vi på två år vuxit med en tredjedel - och tredubblat rörelseresultatet.

Samtliga affärsområden förbättrade resultatet under 2005. Koncernens rörelsemarginal ökade från 7,3 till 7,9 procent. Vinsten per aktie steg med närmare 40 procent till 32,21 kronor.

Presskonferens
Webbsändning

Telefonkonferens för analytiker
Webbsändning

Dokument