Tredje kvartalet 2019

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2019 publicerades den 18 oktober 2019 kl. 07.20.
Tredje kvartalet 2019

”Under Q3 2019 ökade vi vår försäljning och fortsatte att leverera en god lönsamhet. Omsättningen nådde 99 miljarder kronor (92), rörelseresultatet förbättrades till 10,9 miljarder (10,2) och rörelsemarginalen uppgick till 11,0% (11,1). Våra serviceintäkter var stabila i kvartalet, till följd av fortsatt god aktivitetsnivå och utnyttjande av våra kunders flottor. Däremot minskar efterfrågan på nya fordon och vi står inför en period av tuffare marknadsförhållanden”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

Presskonferensen webbsändes även. 
Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 8 519 993 85 
Konferensreferens: 301300589#

Följ oss på Twitter:
@volvogroup

Dokument