Innovationer via partnerskap

Från hållbar gruvnäring i norra Sverige till transportlösningar i Kalifornien. Genom partnerskap världen över skapar Volvokoncernen innovationer som möter samhällets stora utmaningar.
Innovationer via partnerskap
Innovationer via partnerskap - Niklas

Genom internt och externt samarbete driver Niklas Gustafsson och hans medarbetare Volvokoncernens forsknings- teknik- och lagstiftningsagendor samt säkerställer teknikpartnerskap och forskningssamarbeten.

Allt för att styra den omvandling som krävs för att hantera framtida utmaningar. Niklas för samtal med aktörer över hela världen och är en eftertraktad talare på konferenser där klimatfrågor och andra samhällsutmaningar är med på agendan.

– Volvokoncernen är ett varumärke med hög trovärdighet och det är många som vill samarbeta med oss. Vårt jobb är att bedöma vilka aktörer vi tror att vi kan göra något riktigt stort tillsammans med.

Målet är att vi ska få ut teknik och lösningar som möter samhällsutmaningarna på ett snabbare, mer effektivt och hållbart sätt, förklarar Niklas.

Partnerskap

Under år 2018 inledde Volvokoncernen och LKAB, tillsammans med flera andra företag, ett partnerskap för att ta fram en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning. Samhället står inför flera stora globala utmaningar som påverkar transportsektorn.

– För att vi ska kunna hitta lösningarna som verkligen gör skillnad måste vi ha ett nära samarbete med både samhällsaktörer och andra företag. Det handlar också om vår långsiktiga konkurrenskraft.

Det räcker inte längre att tillverka de bästa och mest effektiva lastbilarna, utan vi måste hitta partnerskap där vi kan vara med och leverera hela systemlösningar. Det kan vi inte göra på egen hand, säger Niklas.

Frågor att samarbeta kring

Laddinfrastruktur är ett exempel där man måste samarbeta. För att kunna lansera elfordon på ett framgångsrikt sätt så måste kunderna och kundernas kunder erbjudas en hel systemlösning, oavsett vilken aktör som faktiskt bygger laddningsinfrastrukturen.

Och för framtida transportlösningar, som stegvis kommer att automatiseras, elektrifieras och vara uppkopplade, finns det flera sådana utmaningar.

– De lösningar vi tagit fram inom automation, elektromobilitet och uppkopplade fordon kommer att kunna göra stor skillnad, inte minst när det gäller luftkvalitet, trafiksäkerhet och effektivitet. Vi har också många bra och spännande samarbeten på gång.

Vårt samarbete med LKAB i norra Sverige är ett exempel på det. Vi har också påbörjat ett mycket spännande samarbete om elektrifierade fordon i Kalifornien, berättar Niklas.

”Vårt jobb är att bedöma vilka aktörer vi tror att vi kan göra något riktigt stort tillsammans med.”

Utmaningar

Niklas förklarar att tidigare reglerades mycket av lagarna på nationell-, eller i Europas fall, på EU-nivå. Nu sker regleringarna mer och mer lokalt. Till exempel är det flera städer som infört egna regler kring emissioner och vilka typer av transporter som får köra i städerna.

För oss som fordonstillverkare är det en stor utmaning som kräver en tät dialog med aktörer på många olika nivåer.

– En annan utmaning är att se till att vi fortsätter vara innovativa internt och tillsammans med externa partners och start-ups. För att säkerställa att vi har rätt innovationskultur, etablerar Volvokoncernen nu CampX, en plats där partners och start-ups kan arbeta tillsammans med Volvos experter. 

Trender

Avslutningsvis ser Niklas en trend för framtiden.

- Historiskt sett har det till stor del varit miljöorganisationerna som pushat politikerna att skärpa lagstiftningen, vilket i sin tur har påverkat våra produkter. Så är det inte alltid längre. Eftersom teknikutvecklingen går så otroligt snabbt, är det ibland vi som tar ledarskapet och drar med oss andra delar av samhället.

Det är något jag tror att vi kommer att få se allt mer av. Vi inom industrin måste våga ta ett ansvar för de möjliga samhällsförändringar som den nya tekniken för med sig.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release